Installation

Installationstyper

Du kan välja mellan olika installationstyper beroende på vilka tillval när du gör när du beställer PhaseBox. Det normala är en standardinstallation. Om du väljer till lastbalansering erbjuder vi utökad installation. Installation av lastbalansering innebär montage av en extra mätare i elcentralen.

Vad ingår i standardinstallation?

Installation av laddbox utförs alltid av en behörig elektriker och innefattar alltid ett antal steg för komplett driftsättning:

Framdragning av kabel, upp till 5 meter från elcentral.
Installation av jordfelsbrytare för laddboxen.
Montage av laddbox på vägg med kabeldragning från baksidan eller underifrån.
Elinstallation i laddboxen.
Inställningar i laddboxen för fasstrategi och maximal laddström.
Test av laddboxens funktion.
Test av jordfelsbrytare.
Städning efter installationen.

Vad är utökad installation?

Installation av lastbalansering, eller effektreglering, kräver förutom en standardinstallation enligt ovan, ett antal extra steg:

Installation av mätare i elcentralen inklusive en extra säkring som skydd för mätaren.
Kontroll av WiFi mellan laddboxen och mätaren i elcentralen.
Konfiguration av lastbalansering.
Test så att regleringen fungerar korrekt.

Tillkommande arbeten

Vi förutsätter att det antingen finns el framdraget, t.ex. från en befintlig laddbox, eller att det finns plats ledigt i elcentralen. Om laddboxen skall kopplas mot Internet vill vi att du tillhandahåller inloggningsuppgifter och att WiFi i fastigheten fungerar utan problem. Om det krävs arbete utöver våra installationstyper erbjuder vi det som tillkommande arbete enligt prislista eller överenskommelse. Det kan t.ex vara att avståndet är längre än 5 meter eller att det krävs håltagning.

Diskutera gärna med installatören om du behöver en översyn av elen, kontrollera åskskyddet, eller vilken säkringsstorlek som är lämplig.

Om du vill använda Skattereduktion för grön teknik är det viktigt att du och installatören är tydliga med vad som ingår i reduktionen och inte. Förbered dig gärna genom att läsa på skatteverkets insformationssida nedan.

Information från Skatteverket om Skattereduktion för grön teknik

Om du har en laddbar bil är det naturligtvis en fördel om den är tillgänglig för provladdning.

Priser för vissa tillkommande arbeten

Ändring av säkringsstorlek, 1 250 kr
Dragning av 3-faskabel, 250 kr/meter
Timtaxa, 795 kr/timme

Tala med installatörern om andra arbeten.