Snygg

Säker

Effektiv

Uttalande angående säljstoppad laddbox från "Easee"

Idag har produkter från den norska tillverkaren Easee blivit säljstoppade. Det innebär att produkterna inte får säljas, att de skall återtas från återförsäljare och att installerade produkter skall åtgärdas.

Åtgärden är beslutad av Elsäkerhetsverket, tillsynsmyndigheten som anvarar för elsäkerhet i Sverige. Beslutet kommer att överklagas av Easee.

Den tekniska anledningen för säljstoppet är att den inbyggda elektroniken som skall skydda mot jordfel och "DC-läckström" är konstruerad på ett sådant sätt att det finns risk att den inte löser ut och bryter strömmen när den ska.

PhaseBox har valt en fundamentalt annorlunda lösning för att hantera jordfel och DC-strömsläckage. En anläggning med laddbox från PhaseBox skyddas alltid med en extern elektromekanisk jordfelsbrytare typ B. Det innebär att funktionerna för jordfel och DC-läckage sitter i extern normkomponent. PhaseBox anser att detta är avgörande för elsäkerheten. Därför skickas en jordfelsbrytare typ B alltid med som standard med våra laddboxar. Vi använder jordfelsbrytare tillverkade av Svensk-Schweiziska ABB, en garanti för högsta säkerhetsnivå.

PhaseBox One Laddbox

PhaseBox är en avancerad laddbox avsedd för laddning av elbilar och laddbara hybrider. Den passar lika bra för en villa, flerfamiljshus eller en företagsparkering.

Designen talar för sig själv. Distinkt och självklar, utan att ta plats.

Laddboxen är konstruerad för högsta säkerhet. PhaseBox levereras med extern jordfelbrytare typ B från ABB och använder överdimensionerade komponenter.

Med PhaseBox introducerar vi en helt unik funktion: Automatisk Fasoptimering. Optimeringen hjälper till så att tillgänglig effekt utnyttjas på bästa sätt. Fasoptimeringen sker helt automatiskt när du laddar.

PhaseBox One uppfyller alla krav för att använda skattereduktion för grön teknik. När du beställer laddbox med installation får du en skattereduktion på 50% av hela kostnaden.

När du söker en laddbox som är effektiv, enkel att använda och med snygg design, då är PhaseBox rätt val!


PhaseBox laddbox monterad på vägg

Egenskaper


Liten

En av de minsta produkterna på marknaden. Smälter in i både moderna och äldre miljöer.

Unik

Automatisk fasoptimering. Utnyttja tillgänglig effekt maximalt.

Säker

Uppfyller kraven enligt IEC 61851-1/21. Överdimensionerade komponenter för lång livslängd.


Tålig

Robust konstruktion, damm- och vattentät enligt IP66. Den klarar även IK10 vilket gör den "vandalsäker".

Cloudbaserad portal

Hantera ladd-data och statistik. Sätt rättigheter på RFID-brickor.

Inbyggd MID-mätare

Godkänd för debitering och skattereduktion.

Laddbox som är säker

Användarvänlig

Spiralsladden hjälper dig så att du aldrig behöver hålla på med en kabelhärva på marken. Dessutom är det enkelt att sätta handtaget i hållaren.


Säkerhet och kvalitet

En laddbox för elbilar skall fungera under många år utomhus, i regn, rusk, värme, kyla, snö och is. Det är krävande förhållanden och dessutom går hög effekt genom laddboxen, oavsett årstid.


PhaseBox är en mycket säker laddbox för elbilar

Energimätare som mäter laddning och energi

Energimätare

En godkänd energimätare är ett krav för att kunna använda skattereduktion för grön teknik. Det innebär att du kan få upp tiill 50% avdrag på skatten när du köper laddbox! PhaseBox är utrustad med en MID-godkänd energimätare, vilket är ett krav för att få skattereduktion.

Förutom skattereduktion kan energimätaren användas för att upprätta energideklaration. Det går att skilja på hur mycket energi som huset förbrukar och hur mycket som går åt till laddning.

Det kan också vara så att du behöver redovisa laddning av en tjänstebil.


Automatisk Fasoptimering

När du väljer automatisk fasoptimering kopplar PhaseBox automatiskt in faserna med högst tillgänglig effekt.


PhaseBox har en unik funktion för att styra vilka faser som skall kopplas in och ladda bilen

PhaseBox portal visar översikt och inställningar

Portal

I portalen får du en översikt över hur laddningen fortgår, samtidigt som data för alla laddningar sparas. Du kan göra inställningar och anpassa hur boxen skall fungera, t.ex med strömbegränsning eller fasoptimering. Om du har flera boxar ser du alla i en smidig översikt. När du behöver få fram historik kan du antingen söka direkt i portalen eller ladda ned som t.ex. PDF eller Excel.


Effektreglering

Effektregleringen i PhaseBox är ett smart sätt minimera laddtiden genom att all tillgänglig effekt används. PhaseBox läser kontinuerligt av hur mycket effekt huset drar via en mätare i elcentralen. På så sätt maximerar PhaseBox hela tiden hur mycket effekt som kan användas för laddning genom att justera effekten som går till bilen. Effektregleringen arbetar tillsammans med PhaseBox unika funktion för automatisk fasoptimering.Kontrollera vem som kan ladda med RFID-brickor

RFID

Ibland vill man styra boxen så att inte vem som helst kan ladda. Med PhaseBox kan Du erbjuda olika användare kontaktlösa laddbrickor som arbetar med "RFID". Du kan bestämma vilken eller vilka brickor som skall kopplas till olika boxar. En typisk användning är ett företag med ett antal laddboxar på en gemensam parkeringsplats. Anställda med elbilar kan t.ex starta laddningen oavsett vilken laddbox de parkerar vid.


Snygg installation

Laddboxen kommer att sitta uppe i många år och då tycker vi att man lika gärna kan gå några steg extra för att göra en snygg installation. Diskutera med installatören om vilka möjligheter som finns för att t.ex. gömma anslutningskablarna eller bästa sättet att koppla upp på WiFi. Våra installatörer har stor erfarenhet av avancerade installationer.

Förbered arbetet för att få en snygg installation

Vi tar dig vidare