Stolpfäste Duo

Med Duo går det att montera en eller två PhaseBox One laddboxar på ett 60-rör. Boxarna kan antingen monteras i vinkel eller mittemot varandra. Det ger flexibilitet beroende på hur parkeringsplatserna är utformade.

Stolpfästet är mycket kompakt, precis som PhaseBox One. Det går att göra ett snyggt montage som inte tar mer plats än nödvändigt.

Montagearbetet förenklas genom att fästet är populerat från fabrik med kopplingsplintar för att kunna sy upp till 16 mm2. Dessutom finns en dvärgbrytare för varje laddbox. Givetvis är all intern kabeldragning redan gjord.


Inbyggt WiFi

Två olika bakstycken finns tillgängliga, med eller utan WiFi-förstärkare. Det gör det enkelt ett få WiFi till andra laddboxar i installationen.

.

“PhaseBox