Värde som varar

I en BRF eller samfällighet är det ofta flera viljor som ska samsas och komma överens. Dock är man ense om att det krävs en anläggning och att den ska vara så bekymmersfri och prydlig som möjligt. Man vill inte förstöra ett fint hus med en ful och klumpig anläggning. Betydelsen av bekymmersfri innebär inte bara att det ska vara enkelt att ladda; drift och debitering måste också fungera smidigt.

Egentligen är det inte så svårt, det är följande punkter som ska tänkas igenom och lösas

 • Hur många bilar kan vi ladda på vår matning?
 • Hur ska vi lösa debitering och drift?
 • Vill vi ha en prydlig installation?

Utmaningar

Elanslutningen till fastgheter i allmänhet, speciellt äldre hus, är oftast inte anpassad för elbilsladdning. Dessutom är nya bestämmelser på gång om effekttaxa. Elförbrukningen har en tendens att öka med alla maskiner och prylar vi använder. När vi lägger på elbilsladdning kan det bli knepigt.

Det finns lösningar som använder tillgänglig effekt så optimalt som möjligt. Det handlar om Det handlar int bara om att ladda så många bilar som möjligt, för att användarna ska ara nöjda måste laddningar klar när man ska köra också.

Hur många bilar kan vi ladda?

Går det verkligen att räkna på detta? Vi har satt ihop ett räkneexempel som utgår från hur det ofta ser ut. Vi antar att bilarna bara laddas på natten, dvs under 10 timmar. Många blir nog förvånade över hur bra det kan fungera. Givetvis är det bara ett generellt exempel och vissa kanske opponerar och säger "men jag kör ju dagligen mellan Stockholm och Malmö, det går aldrig". Exemplet ger ändå ett hum om hur man kan tänka. Låt oss oss räkna och göra några antaganden:

 • Anta att vi har en matning på 63 Ampere, dvs 44 kW.
 • Säg att vi har ett laddfönster på 10 timmar.
 • Det innebär att vi har 10 * 44 = 440 kilowattimmar, kWh, till vårt förfogande.
 • En bil körs ca 2000 mil per år, säg 6 mil per dag i snitt.
 • En laddbar bil drar ca 2 kWh per mil.
 • En typisk bil behöver alltså ladda 2 * 6 = 12 kWh / natt.
 • Vi kan alltså hantera minst 440 / 12 = 36 bilar på matningen.

Kan det verkligen fungera så enkelt? Exemplet ovan bygger på att anläggningen kan fasbalansera fullt ut. PhaseBox har en mycket avancerad funktion för full och automatisk fasbalansering.

Effekttaxa

Med effektaxa är det viktigt att laddningen sker effektivt, tex genom fasbalansering. PhaseBox har dessutom stöd för dynamisk effekttaxa genom att lastbalanseringen kan arbeta med ett valfritt värde baserat på klockslag och belastning.

Prydlig och robust lösning

Nyckeln till en prydlig installation är kompakta och flexibla produkter, installerade av duktiga elektriker som vet vad de håller på med. Anläggningen ska användas dagligen i många år. Laddningspunkterna måste vara robusta och tåla hantering av flera olika användare. PhaseBox är en kompakt laddbox, men också robust. Viktiga komponenter som kapsling och elektronik är överdimensionerde. Laddkabeln klarar användning i publik miljö. Det är lätt att inse att att det är just sådana detaljer som avgör hur anläggningaen fungerar över tid.

Fasbalansering

Funktionen finns inbyggd i alla laddboxar från PhaseBox. I anläggningar med flera laddningspunkter väljer varje enskild laddbox optimal kombination av faser vid laddning. Detta sker helt automatiskt och dynamiskt. Resultatet blir att effekten utnyttjas optimalt, vilket ger många fördelar:

 • Fler bilar kan laddas på matningen.
 • Laddning av flera bilar sker ofta på på kortare tid.
 • Dynamiskt val mellan laddning 1, 2 eller 3 faser.
 • Man vill kunna laddning så mycket som möjligt när det är billigt.
 • Lättare att dra nytta av effekttaxa.

Debitering

PhaseBox stödjer OCPP vilket innebär att det går att använda valfritt debiteringssystem.

De olika systemen har modeller för att passa olika behov.

PhaseBox innehåller en MID-ceritifierad energimätare, vilket är ett krav för att kunna debitera ström. För extra trygghet kan användarna själva läsa av energiåtgången på sidan av laddboxen.

Extern debitering via OCPP underlättar för föreningen och är framtidssäkert då OCPP är en standard som används av alla debiteringssystem.

Säkerhet

Säkerheten i PhaseBox är självklar. Vi använder överdimensionerade komponenter för lång livslängd. Det innebär låg värmeutveckling och effektiv elektronik. Vi har också valt att använda extern jordfelsbrytare typ B. Lite dyrare, men mycket säkrare. En laddbox måste ha skydd mot läckande DC. Det finns två vägar, antingen elektroniskt DC-skydd med en jordfelsbrytare typ A, eller en jordfelsbrytare typ B. Det elektroniska DC skyddet används för att få lägre kostnader för produkten. Det kräver också att elektroniken i boxen fungerar korrekt för att det skall fungera. Vi tänker inte så utan vi skickar som sagt med en riktig jordfelsbrytare typ B från ABB istället. En extern normkomponent är alltid säkrare än ett skydd som är inbyggt i boxen.

Laddboxar från PhaseBox uppfyller kraven enligt Elinstallationsreglerna - SS 436 40 00, SEK Handbok 444, krav på jordfelsbrytare och DC-läckströmsskydd.

Tillbehör

Snygg laddbox är värd en snygg installation. Det finns stolpfästen för montage på 60-rör. Du kan också erbjuda stolpe Design, vilket ger en mycket elegant installation.

Vidare finns förutom spiralkabel även 8 meter rak kabel. Om det inte finns tillgång till energimätare med RJ12/RJ45 på matningen erbjuder vi en lösning med fasklämmor.

Jag vill veta mer om PhaseBox!

Vänligen kontakta mig