“Phasebox

Stabilisering av lokal distribution

Förutom ett antal värdefulla funktioner för användaren, som MID-mätare och möjlighet till dynamisk lastbalansering, har PhaseBox en helt unik funktion i "Automatisk Fasoptimering". Laddboxen kan koppla in faser för laddning oberoende av varandra, t.ex. L2+L3 från nätet till L1+L2 till bilen. Ett annat exempel är L1+L3 från nätet till L1+L2 till bilen. Naturligtvis går det också att ladda L2 eller L3 till L1 vid laddning med en fas. För användaren innebär detta en större flexibilitet för laddningen.

PhaseBox kan välja fas automatiskt genom att helt enkelt koppla in de lägst belastade faserna vid laddning med en eller två faser.

Automatisk Fasoptimering innebär teoretiskt en stabilisering av lokal distribution om flera PhaseBox-laddboxar används inom det lokala området.

Hur påverkar laddning av elbilar nätet?

Om bilen laddas i tre faser blir det naturligtvis ingen påverkan på balansen. Alla förbrukare som går på en eller två faser kan däremot påverka. Normalt är detta inget problem eftersom förbrukare med hög effekt bara är igång en kort stund, t.ex. en dammsugare. Laddbara bilar som laddar med en eller två faser gör det däremot under lång tid, kanske 8-10 timmar med full effekt. Ett antal sådana bilar som laddar på en eller två faser kommer i värsta fall att snedbelasta nätet och därmed begränsa den lokala kapaciteten.

Ett antal PhaseBoxar i ett distributionsområde kommer autonomt att koppla in de lägst belastade faserna, vilket leder till en automatisk stabiliseringseffekt och dämed kapacitetsökning.

Maila oss gärna på kontakt@phasebox.se