PhaseBox 2.0 - En bättre laddbox

I nya PhaseBox 2.0 bygger vi vidare på framgången med PhaseBox One. Samma beprövade design med maximal säkerhet och effektivitet. Samtidigt har vi tänkt till ordentligt när det gäller lastbalansering. Vi har helt enkelt tagit bort osäkerheten runt installation av laddbox. Det är inte meningen att installatören skall behöva arbeta med slutkundens nätverk och inställningar. Det gör tom att många drar sig för att arbeta med laddboxar.

Vårt ebjudande sammanfattas med:

 • En bättre laddbox
 • Smartaste lastabalanseringen
 • Bekymmersfri drift

Traditionella lösningar har sina problem

Mätvärdena på inkommande matning måste överföras på något sätt till laddboxen. Förr drogs ofta en separat kabel, vilket fungerar bra, men det för också med sig kostnader och är beroende av kundens nätverk. Idag är det vanligt med lösningar som bygger på WiFi. Snabbt och smidigt om det fungerar, men samtidigt är problemet fortfarande att installationen blir beroende av slutkundens nätverk för att fungera. Detta gäller både villor, företag och BRF. Här anser vi att det finns ett feltänk i befintliga lösningar.

Beroendet av slutkundens infrastruktur leder till att det som borde vara en enkel installation kan ta lång tid med flera utkörningar och missnöjd kund i värsta fall.

Lastbalansering med nytt tänk

Vanliga ord, "nytt tänk", men det är faktiskt precis vad det är. Vår nya lastbalansering PhaseLink för över mätvärden till laddboxen helt autonomt och automatiskt. Det viktigaste är att det sker helt oberoende av slutkundens nätverk. Vi har utvecklat en radiolänk som skickar värdena från matningen. Antingen till en laddbox, eller flera laddboxar tex i en BRF. Radiolänken är mycket kraftfull och når hundratals meter. Den klarar tegelväggar och metallskåp utan problem.

Värdet på huvudsäkringen kan ställas i boxen. Tydliga LED:ar visar valt värde. En annan LED i boxen bekräftar när radiosignalen är aktiv.

PhaseLink har uttag för energimätare med HAN- eller P1-port, dvs RJ45 eller RJ12. Enheten har möjlighet till spänningsmatning. Dessutom finns en splitter på RJ12-porten. Om kunden har en befintlig enhet i porten kopplas den enkelt in på splitter-porten. Sammantaget blir lastbalanseringen mycket smidig att arbeta med.

Vad uppnår du med PhaseLink?

PhaseLink och autonom lastbalansering över radio löser flera av dagens vanliga problem med uppkoppling

 • Snabb och enkel installation
 • Komplett paket med allt som krävs
 • Konfiguration tar sekunder, krävs inga appar
 • Ställ in huvudsäkringen direkt i boxen
 • Går att verifiera lastbalanseringen i fält
 • Oberoende av kundens nätverk
 • Offerten till kunden stämmer bättre, inga överraskningar
 • Tydlig överlämningspunkt
 • Lågt till inget supportbehov, inga samtal om nätverk som krånglar

Vad är det för fördelar för kunden?

Kunden kan enkelt koppla upp boxen på sitt nätverk själv. Det är mer logiskt att kunden tar hand om uppkopplingen av boxen. Det kan vara för att ställa in tidstyrning eller helt enkelt bara följa laddningen.

Användaren är ofta van vid att koppla upp enheter på sitt WiFi, precis som användare är vana vid att koppla upp TVn eller diskmaskinen. Det viktigt att förstå är att PhaseBox inte behöver kopplas upp för att lastbalanseringen ska fungera, den fungerar fortfarande även om uppkopplingen skulle gå ner.

Vi ser att ungefär 3 av 10 installationer kopplas upp av slutkunder, resten vill bara ladda utan bekymmer.

Tydliga steg i installationen

Överlämning

Men kunden då? Hur görs inställningar? När du är klar med installation och avtestning, lämnar du över manualen till slutkunden. Därefter kan kunden i lugn och ro själv pyssla med att koppla upp boxen på sitt WiFi. Oavsett hur det går kommer boxen att fungera och lastbalansera helt autonomt.

Med PhaseBox 2.0 har vi helt enkelt flyttat hela biten med upp koppling till kundens domän. Slutkunden är ofta van vid detta, det är samma som att koppla upp en TV eller en brödrost på nätet.

Grundfunktionaliteten med autonom lastbalansering finns alltid där som en integrerad del av installationen. Möjligheten för kunden att själv koppla upp sig till boxen adderar värde till produkten utan att göra livet komplicerat för installatören.

Fasbalansering

PhaseBox 2.0 har full fasbalansering. Alla inkommande faser kombineras automatiskt för den mest effektiva laddningen.

Finns det pool, bastu, värmepump, bubbelpool eller andra energislukare? Då är en laddbox med fasbalansering rätt val.

Funktionen gör att effekten automatiskt utnyttjas optimalt, även i installationer med flera laddboxar på en matning.

Säkerhet

Säkerheten i PhaseBox är självklar. Vi använder överdimensionerade komponenter för lång livslängd. Det innebär låg värmeutveckling och effektiv elektronik. Vi har också valt att använda extern jordfelsbrytare typ B. Lite dyrare, men mycket säkrare. En laddbox måste ha skydd mot läckande DC. Det finns två vägar, antingen elektroniskt DC-skydd med en jordfelsbrytare typ A, eller en jordfelsbrytare typ B. Det elektroniska DC skyddet används för att få lägre kostnader för produkten. Det kräver också att elektroniken i boxen fungerar korrekt för att det skall fungera. Vi tänker inte så utan vi skickar som sagt med en riktig jordfelsbrytare typ B från ABB istället. En extern normkomponent är alltid säkrare än ett skydd som är inbyggt i boxen.

Laddboxar från PhaseBox uppfyller kraven enligt Elinstallationsreglerna - SS 436 40 00, SEK Handbok 444, krav på jordfelsbrytare och DC-läckströmsskydd.

Tillbehör

Snygg laddbox är värd en snygg installation. Det finns stolpfästen för montage på 60-rör. Du kan också erbjuda stolpe Design, vilket ger en mycket elegant installation.

Vidare finns förutom spiralkabel även 8 meter rak kabel. Om det inte finns tillgång till energimätare med RJ12/RJ45 på matningen erbjuder vi en lösning med fasklämmor.

Distribution

Du som är installatör har kanske sett PhaseBox på en vägg i någon Ahlsell-butik. Vi har väggar i ett 30-tal butiker så du kan se produkten i verkligheten.

PhaseBox distribueras idag av Ahlsell, ElektroSkandia och Onninen / Kesko.

Prata med din säljare så kan hon/han ge mer information. Vi håller också lunchträffar och utbildningar regelbundet i butiker och på plats hos installatörer.

Det personliga mötet är viktigt för oss.

Jag vill veta mer om PhaseBox!

Vänligen kontakta mig