Konsten att lösa rätt problem

Det finns många sätt att konstruera produkter. Ett vanligt sätt är att göra det lätt för sig och göra som alla andra. Resultatet brukar bli mediokert, inget man blir stolt över, varken som tillverkare eller kund.

Design

Vi har gjort tvärtom. Vi började med behovet och skissade på hur en lösning skulle se ut och fungera. T.ex. kom vi fram till att laddboxen måste smälta in i miljön så att den kompletterar med sin närvaro, inte något man måste gömma undan och nästan skämmas för.

PhaseBox 2.0 är liten och kompakt. Den sticker bara ut 80 mm från väggen. Den är svart, det gör att den ser ännu mindre ut. PhaseBox är också packad med avancerade funktioner, t.ex. MID-mätare och fasbalansering. Det är helt enkelt så här en bra produkt skall se ut och fungera, något man vill visa upp.

Bekymmersfri drift

Det senaste exemplet är vår nya PhaseBox 2.0 med autonom lastbalansering. Istället för att använda WiFi med större antenn har vi tänkt om fullständigt och löst problemet så att kommunikationen mellan laddbox och lastbalansering inte är beroende av befintligt WiFi-nätverk. Istället har vi utvecklat en kraftfull radiolösning som är helt oberoende av nätverk eller abonnemang. Det behövs inte ens en app för installationen.

För dig som är installatör betyder autonom lastbalansering att du vet på förhand hur lång tid installationen tar. Inga överraskningar. Allt du behöver för installation och inställningar finns med i boxen.

Autonom lastbalansering innebär bekymmersfri drift under lång tid framöver.

Säkerhet

Naturligtvis den viktigaste egenskapen. Vi försöker inte vara smarta när det gäller säkerheten. Istället använder vi rejäla komponenter för tex jordfelsbrytare. Säkerheten är "fail-safe", dvs även om något händer i boxen är fortfarande skyddet aktivt. Jordfelsbrytaren som levereras med PhaseBox är en extern sk typ B från svenska ABB.


“Laddbox

Användarvänlig

Välj mellan 4 meter spiralkabel eller 7,5 meter rak kabel. Spiralkabeln hjälper dig så att du aldrig behöver hålla på med en smutsig kabelhärva på marken. Dessutom är det väldigt enkelt att sätta handtaget i hållaren.

En tydlig indikator visar hela tiden status på laddboxen.
Fast grönt - Klar att användas.
Blinkande grönt - Förbereder laddning.
Diskret blinkande blått - Laddning pågår.


Säkerhet och kvalitet

En laddbox för elbilar måste fungera under många år i miljö med omväxlande väder som regn och rusk, värme, kyla, snö och is. Det är krävande förhållanden och dessutom går hög effekt genom laddboxen, oavsett årstid och förhållanden.

Vid laddning utvecklas värme och vissa laddboxar blir varmare än andra. Vi på PhaseBox anser att just värmeutveckling är ett exempel på en egenskap som skiljer låg från hög kvalitet på en laddbox. Det syns inte, men en billig box med billiga komponenter har högre värmeutveckling och kommer sannolikt att ha kortare livslängd och därmed vara mindre säker över tid.

Konstruktionen i PhaseBox är kompromisslös. Många komponenter är istället överdimensionerade, tex reläer, kontakter, skyddskretsar och kretskort. Ett annat exempel är att PhaseBox är damm- och vattentät till IP66. Det innebär i sin tur många år av problemfri och säker användning.


“PhaseBox

“Energimätare

MID-certifierad energimätare

Energimätare är ett krav för att kunna använda skattereduktion för grön teknik, dvs att du kan få upp tiill 50% avdrag på skatten när du köper laddbox! PhaseBox 2.0 kan konfigureras med en energimätare. Det finns några formella krav för att kunna ansöka om skattereduktionen, tex:

"Laddningspunkten ska vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad."

I klartext innebär detta att det enligt reglerna måste finnas en förseglad mätare, dvs en som är godkänd för debitering, vilket en MID-certifierad mätare är.

Förutom skattereduktion är energimätaren viktig för att kunna upprätta energideklarationen till huset. Man vill skilja på hur mycket energi som huset förbrukar och hur mycket som går åt till laddning.

Det kan också vara så att du behöver redovisa laddning av en tjänstebil.

Du kan läsa av energiförbrukningen på mätaren direkt genom ett fönster på sidan av laddboxen. Detta är en funktion som PhaseBox är ensam om. En PhaseBox konfigurerad med bara energimätare som tillbehör kanske är den bästa och smidigaste lösningen för den som vill ha en snygg laddbox till bra pris.

Skattereduktionen gör att PhaseBox till och med blir billigare än en laddbox du kan köpa på en stormarknad men som inte ger rätt till skattereduktion.

Energimätaren i PhaseBox är en högkvalitativ mätare från den italienska tillverkaren Carlo Gavazzi. Mätaren är "MID-certifierad" vilket innebär att den är godkänd för debitering av el och naturligtvis deklaration av tjänstebil.


Automatisk Fasoptimering

När du väljer automatisk fasoptimering kopplar PhaseBox automatiskt in faserna med högst tillgänglig effekt.

Fasoptimering är ovärderlig om du tex har ett hus där det är obalans mellan faserna. Fasoptimering är också perfekt för flerfamiljsgarage eller företagsparkeringar där laddeffekten måste balanseras beroende på hur mycket effekt som finns tillgänglig.

Fasoptimering fungerar med alla bilar och sker helt automatiskt. Du kan också välja exakt vilka faser du vill använda, t.ex. om du har en bil som laddar på en eller två faser och vet vilka av husets faser som är minst belastade.

I en villa kan det också vara så att det bara finns effekt tillgänglig i en eller två faser, trots att man vill ladda med tre faser. Här startar PhaseBox laddningen bara på de faser där det finns tillgänglig effekt. I andra laddboxar så antingen startar laddningen inte alls, eller så går huvudsäkringarna.


“PhaseBox

PhaseBox portal visar översikt och inställningar


Portal

I portalen får du en översikt över hur laddningen fortgår, samtidigt som data för alla laddningar sparas. Du kan göra inställningar och anpassa hur boxen skall fungera, t.ex med strömbegränsning eller fasoptimering. Om du har flera boxar ser du alla i en smidig översikt. När du behöver få fram historik kan du antingen söka direkt i portalen eller ladda ned som t.ex. PDF eller Excel.

En uppkopplad PhaseBox har alltid tillgång till automatiska uppdateringar och nya funktioner. Det innebär att boxen hela tiden är uppdaterad med den senaste mjukvaran. Allt sker helt automatiskt och du behöver inte göra något för att det skall fungera. Genom att koppla upp PhaseBox mot portalen får du tillgång till en mängd möjligheter att styra och övervaka laddningen av din bil.


Dynamisk lastbalansering

Den tillgängliga effekten i en byggnad bestäms av storleken på huvudsäkringarna. Laddning av en elbil kan dra mycket effekt och normalt måste huset och bilen dela på effekten. Detta kan leda till överbelastning och att huvudsäkringarna löser ut.

Det vanligaste sättet att lösa problemet är att helt enkelt ställa ned strömmen för laddning. Det gör att det tar längre tid att ladda, men räcker oftast till för att bilen skall laddas klart under natten.

Effektregleringen i PhaseBox är ett smart sätt minimera laddtiden genom att all tillgänglig effekt används. PhaseBox läser kontinuerligt av hur mycket effekt huset drar via en mätare i elcentralen. På så sätt maximerar PhaseBox hela tiden hur mycket effekt som kan användas för laddning genom att justera effekten som går till bilen. Effektregleringen arbetar tillsammans med PhaseBox unika funktion för automatisk fasoptimering och tar också hänsyn till produktion från solceller.
“Kontrollera

RFID

Ibland vill man styra boxen så att inte vem som helst kan ladda. Med PhaseBox kan Du erbjuda olika användare kontaktlösa laddbrickor som arbetar med “RFID". Du kan bestämma vilken eller vilka brickor som skall kopplas till olika boxar. En typisk användning är ett företag med ett antal laddboxar på en gemensam parkeringsplats. Anställda med elbilar kan t.ex starta laddningen oavsett vilken laddbox de parkerar vid.

RFID-brickor är också ett bra sätt att förhindra "tjuvladdning", det vill säga att någon obehörig laddar på din laddbox.

I portalen är det enkelt att räkna av exakt hur mycket varje laddbox och bricka har laddat. Du kan också enkelt sköta laddbrickor och bestämma vilken bricka som skall kopplas till vilken laddbox.

Jordfelsbrytare

Vid installation av laddbox är det ett krav att det skall finnas skydd mot så kallad DC-felström. Kravet finns för att maximera säkerheten och förhindra olyckor. Det finns ett par olika sätt att lösa detta på:

1) Inbyggd detektering av felström i boxen och en extern “vanlig" jordfelsbrytare av typ A.

2) En extern jordfelsbrytare av typ B, eller en jordfelsbrytare med inbyggt DC-felströmsskydd.

Vi på PhaseBox anser att alternativ 2 är säkrast. Det första alternativet “fungerar när det fungerar", dvs om det av någon anledning blir fel i boxen fungerar inte heller skyddet som det är tänkt. Om man istället använder en extern jordfelsbrytare är skyddet helt oberoende av laddboxen och därmed säkrare.

PhaseBox i utveckling

Med PhaseBox har vi byggt en plattform för elbilsladdning. Utan att avslöja för mycket ser vi stora möjligheter framöver att ytterligare utnyttja vår funktion för automatisk fasoptimering, både för hemmaladdning och i större installationer. Funktionen ger en mängd fördelar för att utnyttja effekten bäst, både för heminstallationer och t.ex. kontor.

När du söker en laddbox som är snygg, enkel att använda och med framtiden i sikte, då är PhaseBox rätt val!